Komunita

Mlađi školski uzrast

Příklady z naší komunity

632 výsledky pro "mlađi školski uzrast"

Vrste i podvrste reči
Vrste i podvrste reči Spojte odpovídající
Трнова Ружица, браћа Грим (фабула бајке)
Трнова Ружица, браћа Грим (фабула бајке) Seřazeno podle pořadí
Позно јесење јутро, И. Секулић (народна поређења)
Позно јесење јутро, И. Секулић (народна поређења) Spojte odpovídající
Мајка, Р. Јовановић (парови речи које се римују)
Мајка, Р. Јовановић (парови речи које се римују) Spojte odpovídající
Јесен, Војислав Илић
Јесен, Војислав Илић Třídění skupin
Живот у селима у средњем веку
Живот у селима у средњем веку Chybějící slovo
2 СЈ 136. Свитац тражи пријатеља (тематске целине - фабула)
2 СЈ 136. Свитац тражи пријатеља (тематске целине - фабула) Seřazeno podle pořadí
Основни и редни бројеви
Основни и редни бројеви Třídění skupin
Непроменљиве речи и именице (Вежба 1.)
Непроменљиве речи и именице (Вежба 1.) Spojte odpovídající
СЈ4  Правопис (велико слово)
СЈ4 Правопис (велико слово) Třídění skupin
Магнетна својства
Магнетна својства Třídění skupin
Разврстај биљке на дрвенасте и зељасте.
Разврстај биљке на дрвенасте и зељасте. Třídění skupin
Повежи језера са рекама на којима се налазе.
Повежи језера са рекама на којима се налазе. Spojte odpovídající
Шумске животиње
Шумске животиње Spojte odpovídající
Правилно писање бројева - примена правила
Правилно писање бројева - примена правила Pravda nebo lež
Именице могу да значе нешто умањено, увећано, слично или супротно.
Именице могу да значе нешто умањено, увећано, слично или супротно. Prasknutí balónku
Дуга
Дуга Seřazeno podle pořadí
Аждаја свом чеду тепа (Повежи именице и придеве из песме.)
Аждаја свом чеду тепа (Повежи именице и придеве из песме.) Spojte odpovídající
ПИД4  62. Други српски устанак.1
ПИД4 62. Други српски устанак.1 Chybějící slovo
Први српски устанак
Први српски устанак Křížovka
СЈ4  Правопис (писање скраћеница)
СЈ4 Правопис (писање скраћеница) Třídění skupin
Arapske vs rimske cifre
Arapske vs rimske cifre Spojte odpovídající
Непроменљиве речи и именице (Вежба 2.)
Непроменљиве речи и именице (Вежба 2.) Chybějící slovo
2. Извори енергије
2. Извори енергије Třídění skupin
Утврђивање, 52. час
Утврђивање, 52. час Kat
Откријте назив бајке
Откријте назив бајке Kat
Јуначка песма, Мирослав Антић
Јуначка песма, Мирослав Антић Třídění skupin
Проучавамо природне појаве - звук (пријатни и непријатни звуци)
Проучавамо природне појаве - звук (пријатни и непријатни звуци) Třídění skupin
Електрична својства
Електрична својства Třídění skupin
Повратне и неповратне промене материјала
Повратне и неповратне промене материјала Třídění skupin
СЈ4  Правопис (писање присвојних придева насталих од властитих именица)
СЈ4 Правопис (писање присвојних придева насталих од властитих именица) Třídění skupin
59. Србија у средњем веку, утврђивање
59. Србија у средњем веку, утврђивање Kvíz
Личне заменице (1. час обраде)
Личне заменице (1. час обраде) Spojte odpovídající
Национални паркови Србије
Национални паркови Србије Označený diagram
Градивни придеви (Мудрица 4, задатак Стара воденица)
Градивни придеви (Мудрица 4, задатак Стара воденица) Kvíz
6. Распореди делатности у правилан редослед како би се млеко нашло у твом дому.
6. Распореди делатности у правилан редослед како би се млеко нашло у твом дому. Spojte odpovídající
Смеше и раствори (Вежба 2.)
Смеше и раствори (Вежба 2.) Kvíz
Провидни, полупровидни и непровидни материјали
Провидни, полупровидни и непровидни материјали Třídění skupin
Променљиве речи - именице
Променљиве речи - именице Chybějící slovo
ПИД4 62. Одговори на питања (Други српски устанак)
ПИД4 62. Одговори на питања (Други српски устанак) Kvíz
Повежи живо биће са одговарајућим начином кретања.
Повежи живо биће са одговарајућим начином кретања. Spojte odpovídající
КРЕТАЊЕ
КРЕТАЊЕ Kvíz
Следеће три слике откриће вам наслов текста.
Следеће три слике откриће вам наслов текста. Obrázkový kvíz
Променљиве речи - глаголи
Променљиве речи - глаголи Chybějící slovo
СЈ4 138. Просте непроширене реченици прошири понуђеним речима
СЈ4 138. Просте непроширене реченици прошири понуђеним речима Chybějící slovo
СЈ4. Субјекат
СЈ4. Субјекат Chybějící slovo
Писање сугласника Ј
Писање сугласника Ј Práskni krtka
5. Повежи делатности са крајем у којем су претежно заступљене.
5. Повежи делатности са крајем у којем су претежно заступљене. Třídění skupin
ПИД4 65. Одговори на питања (Настанак модерне српске државе)
ПИД4 65. Одговори на питања (Настанак модерне српске државе) Kvíz
Променљиве речи - заменице
Променљиве речи - заменице Chybějící slovo
Разврстај биљке према станишту.
Разврстај биљке према станишту. Třídění skupin
Клима Србије
Клима Србије Označený diagram
Звук (јачина звука)
Звук (јачина звука) Třídění skupin
Материјали (природни и вештачки)
Материјали (природни и вештачки) Třídění skupin
Смеше и раствори (Вежба 1.)
Смеше и раствори (Вежба 1.) Spojte odpovídající
Променљиве речи - придеви
Променљиве речи - придеви Chybějící slovo
У осмосмерци пронађи и прецртај следеће речи:
У осмосмерци пронађи и прецртај следеће речи: Hledání slov
СЈ4  Правопис (велико слово)
СЈ4 Правопис (велико слово) Pravda nebo lež
Пронађи парове речи супротног значења.
Пронађи парове речи супротног значења. Shodné dvojice
Obnovit automatické uložení: ?