Tvořte své lekce lépe a rychleji
Komunita

Порядок слов в английском вопросительном предложении present simple

Příklady z naší komunity

10000+ výsledky pro "порядок слов в английском вопросительном предложении present simple"

Порядок слов
Порядок слов Zrušit zamíchání
podle
Present simple
Present simple Chybějící slovo
Complete Key for Schools U1 Speaking
Complete Key for Schools U1 Speaking Otevřít krabici
podle
Present simple
Present simple Náhodné kolo
Present Simple
Present Simple Zrušit zamíchání
Present Simple 1
Present Simple 1 Práskni krtka
time expressions: Present continuous vs simple
time expressions: Present continuous vs simple Prasknutí balónku
Present Simple beginners
Present Simple beginners Pravda nebo lež
podle
Signal words (present simple x present continuous)
Signal words (present simple x present continuous) Třídění skupin
podle
Active or Passive - Present Simple i Past Simple
Active or Passive - Present Simple i Past Simple Kvíz
podle
Past simple 2
Past simple 2 Třídění skupin
 Simple present SECONDARY
Simple present SECONDARY Zrušit zamíchání
Present simple - questions
Present simple - questions Zrušit zamíchání
Present Tenses - revision (Pres. Simple, Continuous, Perfect)
Present Tenses - revision (Pres. Simple, Continuous, Perfect) Náhodné kolo
podle
Present simple
Present simple Práskni krtka
podle
Present simple
Present simple Kvíz
podle
Present simple
Present simple Náhodné kolo
podle
Present simple
Present simple Náhodné karty
present simple
present simple Zrušit zamíchání
Present Simple (+/-/?)
Present Simple (+/-/?) Náhodné kolo
podle
Present simple
Present simple Chybějící slovo
Present Simple
Present Simple Náhodné kolo
podle
Present simple
Present simple Zrušit zamíchání
podle
Present simple
Present simple Zrušit zamíchání
podle
PRESENT SIMPLE
PRESENT SIMPLE Náhodné karty
Present simple
Present simple Otevřít krabici
podle
have not/has not
have not/has not Zrušit zamíchání
podle
Flyers - Present Simple / Present Continuous
Flyers - Present Simple / Present Continuous Zrušit zamíchání
podle
Present simple
Present simple Zrušit zamíchání
podle
Present simple
Present simple Náhodné kolo
Translate to English
Translate to English Náhodné karty
Put the sentences and questions in order
Put the sentences and questions in order Zrušit zamíchání
podle
Present Simple (+/-/?)
Present Simple (+/-/?) Náhodné kolo
podle
Present Simple
Present Simple Náhodné kolo
Present Simple he she it +s ending
Present Simple he she it +s ending Kvíz
podle
Present Continuous/Present Simple
Present Continuous/Present Simple Třídění skupin
podle
Present simple quiz
Present simple quiz Soutěžní pořad - kvíz
WH Questions in the Present Simple
WH Questions in the Present Simple Zrušit zamíchání
podle
Present simple and continuous
Present simple and continuous Třídění skupin
podle
Present simple or continuous?
Present simple or continuous? Třídění skupin
podle
Present Simple: he she it +s ending, don't/doesn't
Present Simple: he she it +s ending, don't/doesn't Kvíz
podle
Present simple or continuous?
Present simple or continuous? Třídění skupin
podle
Present simple vs present continuous
Present simple vs present continuous Honička v bludišti
podle
Present Simple - określenia czasu TEST
Present Simple - określenia czasu TEST Kvíz
Present Simple Quiz
Present Simple Quiz Kvíz