IMENICE - - označavaju bića, predmete i pojave, PRIDEVI - - opisuju bića, predmete i pojave, GLAGOLI - - označavaju radnju, stanje i zbivanje,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?