1) synonyma ke slovu zmařit a) povést b) překazit c) zhatit d) zadařit 2) synonyma ke slovu bohatství a) chudoba b) bída c) kapitál d) jmění 3) synonyma ke slovu špína a) nečistota b) pořádek c) čistota d) nepořádek 4) antonymum ke slovu příď a) předek b) záď c) loď d) přední část 5) antonymum ke slovu útok a) zaútočení b) úder c) obrana d) ofenzíva 6) synonymum ke slovu spát a) chrápat b) bdít c) nespat d) odpočívat 7) antonymum ke slovu tlustý a) obézní b) hubený c) štíhlý d) vycpaný 8) antonymum ke slovu moudrý a) vzdělaný b) hloupý c) chytrý d) inteligentní 9) synonyma ke slovu dým a) kouř b) plyn c) čoud d) dýmka 10) synonyma ke slovu dát a) nedat b) věnovat c) poskytnout d) darovat 11) synonyma ke slovu čert a) ďábel b) anděl c) démon d) zlosyn 12) synonyma ke slovu kouzelník a) čaroděj b) mág c) astronaut d) strašidlo 13) antonyma ke slovu pěkná a) hezká b) krásná c) škaredá d) nehezká 14) synonymum ke slovu vysávat a) čistit b) luxovat c) vytírat d) uklízet 15) synonyma ke slovu adaptovat se a) nezvyknout si b) přizpůsobit se c) opalovat se d) zvyknout si 16) antonymum ke slovu láska a) mír b) nenávist c) válka d) srdce 17) synonyma ke slovu učitel a) školník b) kantor c) vyučující d) pedagog 18) synonymum ke slovu gramatika a) čeština b) mluvnice c) váha 19) synonyma ke slovu přítel a) druh b) kamarád c) nepřítel d) neznámý 20) synonyma ke slovu auto a) kolo b) automobil c) vůz d) kočár 21) antonymum ke slovu tma a) den b) noc c) světlo d) temnota 22) antonymum ke slovu vpředu a) blízko b) vzadu c) zboku d) daleko 23) antonymum ke slovu ostrý a) hladký b) tupý c) naostřený d) malý 24) synonyma ke slovu chlapec a) kluk b) hoch c) ogar d) dívka e) mladík 25) synonyma ke slovu běžet a) stát b) ležet c) utíkat d) uhánět 26) synonyma ke slovu dívat se a) prohlížet si b) nedívat se c) pozorovat d) spatřit 27) synonyma ke slovu pyšný a) nadutý b) skromný c) hrdý d) hodný 28) synonymum ke slovu mládí a) mladost b) mládež c) stáří d) stařešina 29) synonyma ke slovu zubař a) lékař b) stomatolog c) dentista d) kardiolog 30) synonyma ke slovu okamžitě a) ihned b) později c) pohotově d) za okamžik 31) synonyma ke slovu stanovat a) spát b) tábořit c) zůstat d) kempovat 32) synonymum ke slovu bludiště a) úkryt b) labyrint c) skály 33) synomymum ke slovu egoistický a) vtipný b) sobecký c) pracovitý d) prchlivý 34) synonyma ke slovu interview a) konverzace b) mlčení c) rozhovor d) rozprava 35) synonyma ke slovu vařit a) cedit b) připravovat jídlo c) kuchtit d) nalívat

synonyma a antonyma

podle

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?