Can you spell your name?, What day is it today?, How old are you?, Where do you live?, Have you got any brothers or sisters?, Have you got a pet? What is it like?, What's the weather like today?, What's the third day of the week?, What's your favourite day? Why?, What's the first month of the year?, What's today's date?, How many classmates have you got at the academy?, How many classmates have you got at school?, What's your favourite subject?, What's your favourite dish?, When's your birthday?, How do you feel?, Describe your best friend, Describe this picture (credit: Freepik.com), Describe this picture (credit: Freepik.com).

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné kolo je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?