1) It's a pink bird. a) a parrot b) a flamingo c) a zebra 2) It's black and white. It can run. a) a monkey b) a python c) a zebra 3) It's long. It hasn't got legs. a) a python b) a crocodile c) a lion 4) It's big and black. It can climb trees. a) a crocodile b) a lion c) a gorilla 5) It's big and dangerous. It can swim. It has got four legs. a) a zebra b) a crocodile c) a monkey 6) It can climb trees. It likes bananas. a) a parrot b) a monkey c) a lion 7) It's brown and dangerous. It's a big cat. a) a python b) a zebra c) a lion 8) It can fly. It can be red, green, blue...  a) a parrot b) a monkey c) a flamingo

Výsledková tabule/Žebříček

Vizuální styl

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?