Měkké souhlásky: Ž, Š, Č, Ř, C, J, Ď, Ť, Ň, Tvrdé souhlásky: H, CH, K, R, D, T, N,

Výsledková tabule/Žebříček

Vizuální styl

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?