temperature - Polimeri imaju slabu otpornost na povišenje, mogu reciklirati - Plastomeri (termoplasti) se, polimerizacija - Spajanje malih nezasičenih molekula u velike makromolekule polimera, ne mogu reciklirati - Duromeri (duroplasti) se , gustoču - Polimeri imaju nisku, oscilacije - Polimeri dobro prigušuju, tvrdoću i čvrstoču - Polimeri imaju malu površinsku, makromolekularni spojevi - Što su bitni sastojci polimernih materijala, plastomeri (termoplasti) - Povišenjem temperature postaju plastični i mogu se prerađivati, otpornost - Polimeri imaju dobru kemijsku, duromeri(duroplasti) - Mogu se plastično prerađivati u samo jednoj fazi dobivanja, zapaljiv - Polimerni materijal je, istezanje - Polimeri imaju veliko toplinsko,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?