1) Hodnoty českých mincí jsou: a) 1, 3, 5, 10, 20, 30 b) 1, 2, 6, 10, 20, 60 c) 1, 2, 5, 10, 20, 50 2) České papírové bankovky nejsou v hodnotě: a) 300 b) 500 c) 5000 3) 250 korun je: a) polovina z 1 000 korun b) čtvrtina z 1 000 korun c) padesátina z 1 000 korun 4) Při platbě 1 627 Kč je vrácená částka na 2 000 korun: a) 1 333 b) 373 c) 73 5) Kolik korun stojí 1 kg hrušek, když 5 kg stojí 115 Kč? a) 23 Kč b) 15 Kč c) 100 Kč 6) Kde je zapsána nejvyšší finanční hodnota? a) 15 dvoukorun a 4 desetikoruny b) 8 pětikorun a 2 dvacetikoruny c) 5 dvoukorun a 12 pětikorun 7) Kolik jogurtů je ve 20 baleních, když jedno balení je po osmi kusech? a) 20 b) 80 c) 160 8) Bankovka je: a) manželka ředitele banky b) druh platidla c) malá banka 9) Spořit znamená: a) pracovat ve spořitelně b) nakupovat c) ukládat peníze 10) Co je to reklamace: a) stížnost b) reklama c) druh platební karty 11) Podle data spotřeby na potravinách poznáme: a) kdy byly vyrobené b) do kdy je nutné je spotřebovat c) kdy se mohou vrátit 12) Jaká je nejvyšší hodnota českých bankovek? a) 5 000 b) 3 000 c) 10 000

Výsledková tabule/Žebříček

Vizuální styl

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?