Osobní zájmena: já, ty, on, mně, my, vy, oni, se, si, Ukazovací zájmena: tento, tato, tito, tyto, takový, týž, tentýž, sám, takové, Přivlastňovací zájmena: moje, tvoje, její, jeho, tvůj, náš, váš, jejich,

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?