1) Moje máma je úžasná! Miluju.................maminku. a) tvou b) svou c) mou 2) Petr má krásného psa. Má rád.................psa. a) svého b) mého c) jeho 3) Eva má krásného králíka. Má ráda..................králíka. a) jejího b) mého c) svého 4) Lenka má novou rybičku. Ráda se dívá na.....................rybičku. a) svého b) svůj c) svou 5) Pavel má hada, Eva hada nemá ráda. Eva se bojí................hada. a) svého b) jeho c) jejího 6) Profesor má dobré přednášky. Lukáš má rád .................přednášky. a) jeho b) své c) její 7) Patrik studuje univerzitu. Má rád ................univerzitu. a) jeho b) svou c) svého d) svůj 8) Moji rodiče si postavili krásný dům. Mají rádi................dům. a) svého b) svou c) svůj d) jejich 9) Máme úžasného kamaráda. Máme rádi ...................kamaráda. a) svého b) našeho c) svůj d) naše 10) Petr má rád sestru Pavla. Petr má rád ...........sestru. a) svou b) jeho c) svého d) její

Výsledková tabule/Žebříček

Vizuální styl

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?