1) What is it ? a) a river b) a red bus c) a bridge 2) What is it? a) Buckingham Palace b) the Tower Bridge c) Oxford Street 3) What is the name of the river in London? a) the Cam b) the Mersey c) the Thames 4) The London Eye is ... the river Thames. a) in front of b) behind c) next to 5) There are .... on the river Thames a) bridges b) boats c) parks 6) What is it? a) Tower Bridge b) Green Park c) Oxford Street 7) There are .... in Oxford Street. a) hospitals b) shops c) schools 8) Green Park is next to ... a) Tower Bridge b) Oxford Street c) Buckingham Palace

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?