1) Zapiš zlomek jako desetinné číslo. a) 0,03 b) 3,0 c) 0,3 2) Zapiš zlomek jako desetinné číslo. a) 0,14 b) 0,014 c) 1,4 3) Zapiš desetinné číslo jako zlomek. a) b) c) 4) Zapiš zlomek jako desetinné číslo. a) 0,35 b) 3,5 c) 0,035 5) Zapiš desetinné číslo jako zlomek. a) b) c) 6) Zapiš zlomek jako desetinné číslo. a) 0,23 b) 0,023 c) 2,3 7) Zapiš desetinné číslo jako zlomek. a) b) c) 8) Zapiš zlomek jako desetinné číslo. a) 16,0 b) 0,16 c) 1,6 9) Zapiš desetinné číslo jako zlomek. a) b) c) 10) Zapiš zlomek jako desetinné číslo. a) 5,16 b) 0,516 c) 51,6 11) Zapiš desetinné číslo jako zlomek. a) b) c) 12) Zapiš zlomek jako desetinné číslo. a) 1,11 b) 11,1 c) 0,111 13) Zapiš desetinné číslo jako zlomek. a) b) c) 14) Zapiš zlomek jako desetinné číslo. a) 0,27 b) 2,7 c) 27,0 15) Zapiš desetinné číslo jako zlomek. a) b) c) 16) Zapiš zlomek jako desetinné číslo. a) 1,2 b) 0,012 c) 0,12 17) Zapiš desetinné číslo jako zlomek. a) b) c)

Desetinné zlomky/desetinná čísla

Výsledková tabule/Žebříček

Vizuální styl

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?