Základními složkami krve jsou nažloutlá krevní ____, červené ____, bílé krvinky a krevní destičky. Červené krvinky obsahují barvivo, na které se váže kyslík. Bílé krvinky ____ náš organizmus. Krevní destičky umožňují ____ krve. Lidská krev se dělí do ____ typů: A, B, AB a 0. Poprvé všechny čtyři krevní skupiny popsal ____ vědec Jan Jánský. Na jeho počest dostávají dárci krve ____ s jeho jménem.

Výsledková tabule/Žebříček

Vizuální styl

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?