1) člověk a) podstatné jméno b) číslovka c) sloveso d) předložka e) spojka 2) dělám a) podstatné jméno b) číslovka c) sloveso d) předložka e) spojka 3) v a) podstatné jméno b) číslovka c) sloveso d) předložka e) spojka 4) a a) podstatné jméno b) číslovka c) sloveso d) předložka e) spojka 5) pětkrát a) podstatné jméno b) číslovka c) sloveso d) předložka e) spojka 6) Aleš a) podstatné jméno b) číslovka c) sloveso d) předložka e) spojka 7) Hop! a) podstatné jméno b) číslovka c) sloveso d) citoslovce e) spojka 8) koupání a) podstatné jméno b) číslovka c) sloveso d) předložka e) spojka 9) Kéž a) podstatné jméno b) číslovka c) sloveso d) předložka e) částice 10) já a) podstatné jméno b) číslovka c) zájmeno d) předložka e) spojka 11) čtu a) podstatné jméno b) číslovka c) sloveso d) předložka e) spojka 12) čtení a) podstatné jméno b) číslovka c) sloveso d) předložka e) spojka 13) hezká a) podstatné jméno b) číslovka c) přídavné jméno d) předložka e) spojka 14) šití a) podstatné jméno b) číslovka c) sloveso d) předložka e) spojka 15) velký a) podstatné jméno b) číslovka c) sloveso d) přídavné jméno e) spojka

Slovní druhy - kvíz

Výsledková tabule/Žebříček

Vizuální styl

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?