1) V rybníčku je hodně a) žap b) žab 2) V hvězdárně stojí velký a) dalekohlet b) dalekohled 3) Náš dům má ........... pater. a) devět b) devěd 4) Jahoda je sladký a) plot b) plod 5) Na zahradě je .... pro ptáčky. a) butka b) budka 6) Chodím .... tenis. a) hrát b) hrád 7) Pozor ............! a) schot b) schod 8) Mám nové ...... a) botky b) bodky 9) Jana si koupila nový .... a) kabát b) kabád 10) Myška se schovala .... židli. a) pot b) pod

Spodoba

podle

Výsledková tabule/Žebříček

Vizuální styl

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?