1) I'm wearing a blue hat. a) b) c) 2) I'm wearing white shoes. a) b) c) 3) I'm wearing a red T-shirt. a) b) c) 4) I'm wearing black trousers. a) b) c) 5) I'm wearing a yellow dress. a) b) c) 6) I'm wearing blue shorts. a) b) c) 7) I'm wearing brown boots. a) b) c) 8) I'm wearing a red jacket. a) b) c) 9) I'm wearing a green jumper. a) b) c) 10) I'm wearing a grey skirt.  a) b) c)

Výsledková tabule/Žebříček

Vizuální styl

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?