1) Děti si hrají na pískovišti. a) 1. pád Kdo? Co? b) 6. pád  (O) kom? (O) čem? c) 4. pád Koho? Co?  d) 7. pád (S) kým? (S) čím? 2) Maminka mi pomohla. a) 6. pád (O) kom? (O) čem? b) 2. pád  (Bez) koho? Čeho? c) 1. pád Kdo? Co? d) 3. pád (Ke) komu? Čemu? 3) Vyprávěl jsem kamarádovi příběh. a) 6. pád (O) kom? (O) čem? b) 7. pád (S) kým? (S) čím? c) 2. pád (Bez) koho? Čeho? d) 3. pád (Ke) komu? Čemu? 4) Honzíku , půjčíš mi tvé nové kolo? a) 3. pád (Ke) komu? Čemu? b) 4. pád Koho? Co? c) 5. pád Oslovujem, voláme! d) 6. pád (O) kom? (O) čem? 5) Dnes se lidé neobejdou bez telefonu. a) 2. pád (Bez) koho? Čeho? b) 3. pád (Ke) komu? Čemu? c) 4. pád Koho? Co? d) 7. pád (S) kým? (S) čím? 6) Venku jsem našel krásný krásný kamínek . a) 2. pád (Bez) koho? Čeho? b) 4. pád Koho? Co? c) 6. pád (O) kom? (O) čem? d) 1. pád Kdo? Co? 7) Chlubil se nový autem. a) 1. pád Kdo? Co? b) 3. pád (Ke) komu? Čemu? c) 7. pád (S) kým? (S) čím? d) 6. pád (O) kom? (O) čem? 8) Včera jsme byli na houbách. a) 3. pád (Ke) komu? Čemu? b) 2. pád (Bez) koho? Čeho? c) 1. pád Kdo? Co? d) 6. pád (O) kom? (O) čem? 9) Paní učitelko, můžu rozdat sešity? a) 5. pád Oslovujem, voláme! b) 1. pád Kdo? Co? c) 2. pád (Bez) koho? Čeho? d) 4. pád Koho? Co? 10) Povídala jsem si s kamarádkou. a) 1. pád Kdo? Co? b) 2. pád (Bez) koho? Čeho? c) 7. pád (S) kým? (S) čím? d) 6. pád (O) kom? (O) čem? 11) Pan učitel přivedl do třídy nového žáka. a) 1. pád Kdo? Co? b) 2. pád (Bez) koho? Čeho? c) 3. pád (Ke) komu? Čemu? d) 4. pád Koho? Co? 12) Babička a dědeček bydlí nedaleko. a) 2. pád (Bez) koho? Čeho? b) 1. pád Kdo? Co? c) 4. pád Koho? Co? d) 5. pád Oslovujem, voláme! 13) Dnes odpoledne jdu k tetě na návštěvu. a) 7. pád (S) kým? (S) čím? b) 2. pád (Bez) koho? Čeho? c) 3. pád (Ke) komu? Čemu? d) 4. pád Koho? Co? 14) Bez počítače bych nemohl plnit zadané úkoly. a) 2. pád (Bez) koho? Čeho? b) 3. pád (Ke) komu? Čemu? c) 4. pád Koho? Co? d) 5. pád Oslovujem, voláme! 15) V plotě je velká díra. a) 6. pád (O) kom? (O) čem? b) 5. pád Oslovujem, voláme! c) 4. pád Koho? Co? d) 3. pád (Ke) komu? Čemu? 16) Děti si pochutnávají na lívancích s marmeládou. a) 1. pád Kdo? Co? b) 2. pád (Bez) koho? Čeho? c) 7. pád (S) kým? (S) čím? d) 6. pád (O) kom? (O) čem? 17) O prázdninách pojedeme do Pardubic. a) 4. pád Koho? Co? b) 5. pád Oslovujem, voláme! c) 3. pád (Ke) komu? Čemu? d) 2. pád (Bez) koho? Čeho? 18) Z matematiky jsem dostal jedničku. a) 2. pád (Bez) koho? Čeho? b) 3. pád (Ke) komu? Čemu? c) 4. pád Koho? Co? d) 5. pád Oslovujem, voláme! 19) Seděl na židli.  a) 6. pád (na) kom? Čem? b) 3. pád (Ke) komu? Čemu? c) 4. pád Koho? Co? d) 2. pád (Bez) koho? Čeho? 20) Viděl jsi toho slepýše?  a) 3. pád (Ke) komu? Čemu? b) 4. pád Koho? Co? c) 6. pád (na) kom? Čem? d) 2. pád (Bez) koho? Čeho? 21) Povídej mi pohádku.  a) 4. pád Koho? Co? b) 3. pád (Ke) komu? Čemu? c) 2. pád (Bez) koho? Čeho? d) 6. pád (na) kom? Čem?

PÁDY u podstatných jmen

Výsledková tabule/Žebříček

Vizuální styl

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?