1) 6 cm 2 = mm 2 a) 600 b) 60 c) 6 000 2) 5 ha = m 2 a) 500 b) 5 000 c) 50 000 3) 320 00 dm 2 = m 2 a) 32 b) 320 c) 3 200 4) 4 m 2 = mm 2 a) 4 000 b) 400 000 c) 4 000 000 5) 850 000 cm 2 = dm 2 a) 85 000 b) 8 500 c) 850 6) 620 000 cm 2 = dm 2 a) 62 000 b) 6 200 c) 620 7) 7200 m 2 = a a) 72 b) 720 c) 720 000 8) 1 km 2 = ha a) 10 b) 100 c) 1000 9) 70 000 mm 2 = cm  2 a) 7 000 b) 700 c) 70 10) 9 m 2 = mm 2 a) 900 000 b) 90 000 c) 9 000 000

Výsledková tabule/Žebříček

Vizuální styl

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?