1) ....... rychle a) běš b) běž c) bjež 2) zlomená ........ a) větef b) větev c) vjetef 3) včelí........  a) med b) met c) led 4) drobný........ a) hmyz b) hmys c) hmis 5) nepatrný......... a) pohyp b) pohib c) pohyb

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?