1) How often do you swim? 2) What do you usually do in the mornings? 3) What do you usually do in the evenings? 4) How often do you watch TV? 5) What do you usually eat for breakfast? 6) What do you usually do at the weekend? 7) Name 3 things that make you happy 8) Name 3 things you can do in summer 9) What do you do in your free time? 10) What time do you usually go to bed? 11) Name 3 things you can do in winter 12) Name 3 things that you are afraid of 13) How often do you read? 14) What is your daily routine? 15) Name 3 things that you like about your best friend 16) Name 3 things that you like about your parents 17) What is the first thing you do when you arrive home? 18) Name 3 things that you hate/do not like 19) Name 3 things you wish to get for your birthday 20) Name 3 things you do not wish to get for your birthday 21) How many glasses of water do you drink every day? 22) How often do you play games? 23) What games do you like to play? 24) Name 3 countries you want to visit 25) Name 3 meals you like to eat 26) Name 3 things you can't do at school 27) Name 3 things you want to buy 28) Do you prefer online learning or learning at school? 29) What is your favourite sport? Why? 30) Have you got any siblings? 31) Have you got any pets?

Výsledková tabule/Žebříček

Otevřít krabici je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?