1) Co je to trojúhelník? a) Trojúhelník je geometrický útvar, který je tvořen třemi vrcholy, které jsou spojeny třemi úsečkami. b) Trojúhelník je geometrický útvar, který je tvořen dvěma vrcholy, které jsou spojeny třemi úsečkami. c) Trojúhelník je matematický útvar, který je tvořen třemi vrcholy, které jsou spojeny třemi úsečkami. 2) Jak popisujeme vrcholy trojúhelníku? a) Malými písmeny, nezáleží na pořadí (adg, udg) b) Malými písmeny abecedně za sebou (abc, klm) c) Velkými písmeny abecedně za sebou (ABC, KLM) 3) Co znamená zkratka AB, BC, AC u trojúhelníku? a) Jsou to vrcholy. b) Nepatří to k trojúhelníkům. c) Jsou to strany trojúhelníku. 4) Trojúhelník, který má všechny tři strany stejně dlouhé, nazýváme: a) rovnoramenný b) rovnostranný c) různostranný 5) Trojúhelník, který má dvě strany stejně dlouhé, nazýváme: a) rovnoramenný b) rovnostranný c) různostranný 6) Trojúhelník ABC na obrázku je: a) pravoúhlý b) tupoúhlý c) ostroúhlý 7) Trojúhelník ABC na obrázku je: a) rovnostranný b) různostranný c) rovnoramenný

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?