1) V kterém roce skončila 2. světová válka? a) 1945 b) 1946 c) 1947 d) 1948 2) Kdo se stal dalším prezidentem (od roku 1848)? a) T.G. Masaryk b) Edvard Beneš c) Klement Gottwald d) Antonín Zápotocký 3) Která politická strana převzala moc nad naší zemí po roce 1948? a) Liberální demokraté b) Občanská strana demokratická c) Komunisté d) Piráti 4) Jak nazýváme dějinnou událost v únoru 1948? a) Vítězný únor b) Svátek práce c) Den osvobození d) Den vítězství 5) Jak se nazývala neprostupná hranice mezi západním a východním blokem? a) Měděná opono b) Cínová opona c) Dřevěná opona d) Železná opona 6) Jak nazýváme režim, kdy vládne jediná strana? a) Demokracie b) Teokracie c) Totalita d) Království 7) Jak se jmenovalo "slavná a zakázané" západní rádio ? a) Rádio Krucifix b) Rádio Laxenberg c) Rádio Protestant d) Rádio Evropa 8) Jak se jmenuje naše nejznámější politička a právnička odsouzena k smrti v jednom z vykonstruovaných procesů 50. let 20. století?? a) Milada Horáková b) Milena Dvorská c) Miluše Horská d) Mariana Kopecká 9) Jaký průmysl se převážně rozvíjel v 50. letech 20. století u nás? a) Lehký b) Těžký c) Energický d) Žádný 10) Co bylo typické pro ekonomiku od 50. let 20. století? a) totální úpadek b) rozvoj všech směrů výroby c) plánování d) prodej tzv. západních produktů

Život po 2. světové válce v Československu - 50.léta

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?