1) pro maminku a) 4. pád b) 7. pád 2) k babičce a) 7. pád b) 3. pád 3) pod stolem a) 4. pád b) 7. pád 4) z aktovky a) 7. pád b) 2. pád 5) bez učebnice a) 2. pád b) 4. pád 6) pro tatínka a) 2. pád b) 1. pád c) 4. pád 7) v sešitě a) 3. pád b) 6. pád c) 2. pád d) 7. pád 8) z tabule a) 1. pád b) 2. pád c) 4. pád 9) Honza a) 5. pád b) 1. pád c) 7. pád 10) v lavici a) 6. pád b) 3. pád c) 7. pád 11) Petře! a) 1. pád b) 5. pád c) 3. pád 12) kolem domu a) 2. pád b) 4. pád c) 6. pád 13) s dědou a) 7. pád b) 2. pád c) 3. pád 14) mezi domy a) 1. pád b) 7. pád c) 6. pád 15) o Budulínkovi a) 2. pád b) 7. pád c) 6. pád

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?