What's your name?, How old are you?, How are you?, Where do you live?, What' s the weather like?, What colour do you like?, What animal do you like?, What are you wearing?, What is your favourite food?, What is your favourite drink?.

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné kolo je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?