Verb + infinitive: want, refuse, promise, hope, agree, offer, decide, choose, Verb + -ing: enjoy, fancy, mind (don't mind), admit, can't stand, avoid, keep, spend (time/hours...), Verb + infinitive or -ing: start, like, prefer, love, hate,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?