1) przedstawiony znak pionowy jest znakiem a) zakaz wjazdu b) ustąp pierwszeństwa c) nakaz jazdy prosto 2) przedstawiony znak pionowy jest znakiem a) nakaz jazdy w lewo b) nakaz jazdy w prawo c) nakaz jazdy prosto 3) Kiedy rowerzysta zbliżający się do skrzyżowania widzi policjanta w takiej postawie a) może wjechać na skrzyżowanie b) będzie mógł jechać dalej po zmianie postawy kierującego ruchem  c) może bezpiecznie skręcić w prawo 4) Kierujący rowerem może jechać po chodniku: a) podczas bardzo złych warunków atmosferycznych (np. gdy pada silny deszcz). b) samodzielnie, kiedy skończy 8 lat. c) jeżeli chodnik ma szerokość co najmniej 1,5 m. 5) Ilu rowerzystów może jechać w zorganizowanej kolumnie rowerów? a) Nie więcej niż 10. b) Nie więcej niż 15. c) Dowolna liczba, pod warunkiem że długość kolumny rowerów nie przekracza 50 m. 6) Rowerzysta w sytuacji pokazanej na rysunku musi a) zatrzymać się przed pionowym znakiem, ponieważ znak go do tego zobowiązuje b) zachować szczególną ostrożność, ponieważ opuszcza strefę zamieszkania i włącza się do ruchu  c) ustąpić pierwszeństwa pojazdowi będącemu po jego prawej stronie , ponieważ wieżdża na skrzyżowanie 7) Jeśli rowerzysta widzi ten znak, powinien a) natychmiast się zatrzymać. b) użyć dzwonka lub innego sygnału ostrzegawczego, żeby poinformować pieszych o tym, że się zbilża c) zachować szczególną ostrożność, ponieważ zbliża się do przejścia dla pieszych 8) Jak powinien się zachować rowerzysta, gdy nadjeżdża pojazd uprzywilejowany? a) Nie może zwiększać prędkości. b) Powinien natychmiast się zatrzymać. c) Ma obowiązek ułatwić przejazd pojazdowi uprzywilejowanemu, czyli usunąć się z jego drogi i jeżeli trzeba, się zatrzymać  9) Kiedy jest się świadkiem wypadku drogowego, w pierwszej kolejności należy a) zabezpieczyć siebie. b) zawiadomić o zdarzeniu pogotowie ratunkowe. c) zabezpieczyć siebie i miejsce zdarzenia. 10) W przypadku złamania nogi lub ręki należy a) unieruchomić jedynie miejsce złamania. b) unieruchomić miejsce złamania i dwa sąsiednie stawy. c) unieruchomić jedynie staw znajdujący się najbliżej miejsca złamania.

teleturniej - karta rowerowa klasa 4

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?