It's...: a pencil, a teacher, a ruler, a pencil sharpener, a desk, a book, a rubber, a student, a pen, They're...: pencils, teachers, rulers, pencil sharpeners, desks, books, rubbers, pens, students, scissors,

Výsledková tabule/Žebříček

Vizuální styl

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?