vaří - Maminka ________ oběd., kouřím - Když mám pauzu, ________ cigaretu., platíme - Každý měsíc ________ fakturu za internet., sedí - Dědeček ________ na židli a mluví s babičkou., umíte - Pane Nový, ________ pracovat s Google slides?, se učí - Jana ________ nový jazyk., končí - Film ________ ve 22:30., se těšíš - Andreo, už ________ na dovolenou?, stojí - Víte, kolik ________ lístek na metro?, spím - Spát je důležité. Obvykle ________ asi 7 hodin.,

Téma

Fonty

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?