swim, jump, wrestling, score, winner, cheat, play, lose, hore riding, medal, free kick, offside, archery, fencing, javelin, long jump, discus, high jump, marathon, sprint, referee, judge, darts, hammer throw, sport climbing, diving, basketball, golf, tennis, triatlon, rugby, shooting.

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné karty je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Vizuální styl

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?