1) It's got four legs. a) b) c) 2) It's got a long tail.  a) b) c) 3) It's got wings. a) b) c) 4) It's got big ears. a) b) c) 5) It's got big teeth. a) b) c) 6) It hasn't got legs. a) b) c) 7) It hasn't got wings. a) b) c) 8) It's got arms. a) b) c)

Výsledková tabule/Žebříček

Vizuální styl

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?