v__neček, p__nkava, hráb__, sukn__, d__kujeme, holoub__, zást__ra, št__ně, b__lásek, m__šec, p__šina, zv__ř, b__lostný, d__ťátko, p__t, v__trník.

Téma

Fonty

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné kolo je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?