1) pokla__ a) d b) t 2) so_ka a) b b) p 3) dro_ky a) b b) p 4) lo_ka a) ť b) ď 5) plo_ a) d b) t 6) zame_ podlahu a) ť b) ď 7) ho_ míč a) ď b) ť 8) ukli_ tady a) ť b) ď 9) šrou_ a) p b) b 10) náku_ a) b b) p 11) zapla_ nákup a) ď b) ť 12) plo_ u zahrady a) d b) t 13) ostrý nů_ a) š b) ž 14) mrke_ a) f b) v 15) sva_ba a) d b) t 16) na vychá_ce a) z b) s 17) zatru_te znovu a) p b) b 18) zálo_ka v knize a) ž b) š 19) s Josí_kem a) v b) f 20) naře_te dřevo a) š b) ž 21) hlá_ka salátu a) v b) f 22) splatit dlu_ a) h b) ch 23) na sklá_ku a) t b) d 24) zrak a slu_ a) h b) ch 25) dostala chři_ku a) p b) b

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?