1 . 6 = - 6, 2 . 6 = - 12, 3 . 6 = - 18, 4 . 6 = - 24, 5 . 6 = - 30, 6 . 6 = - 36 , 7 . 6 = - 42, 8 . 6 = - 48, 9 . 6 = - 54, 10 . 6 = - 60, 2 . 7 = - 14, 3 . 7 = - 21, 4 . 7 = - 28, 5 . 7 = - 35, 7 . 7 = - 49, 8 . 7 = - 56, 9 . 7 = - 63, 10 . 7 = - 70, 54 : 6 = - 9, 48 : 6 = - 8, 42 : 6 = - 7, 30 : 6 = - 5, 24 : 6 = - 4, 18 : 6 = - 3, 12 : 6 = - 2, 6 : 6 = - 1,

Násobení a dělení 6, násobení 7

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?