1) a book a) books b) bookz c) bookes 2) a pen a) penz b) pens c) penes 3) a watch a) watchs b) watchz c) watches 4) an apple a) appls b) apples c) applz 5) an orange a) oranges b) orangs c) orangz 6) a child a) childs b) children c) childrens 7) a man a) mans b) manes c) men 8) a woman a) women b) womans c) womens 9) a person a) men b) person c) people 10) an elephant a) elephantes b) elephants c) elephantz 11) a baby a) babys b) babies c) babes 12) a sheep a) sheep b) sheeps c) sheepes 13) a bear a) beares b) bear c) bears

Plurals Project 1.

Výsledková tabule/Žebříček

Vizuální styl

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?