Podjela MO u hrani, MO se dijele na bakterije...., MO mogu djelovati na ljude..., Uvjetno patogeni MO djeluju na ljude..., Korisni MO služe za proizvodnju..., Štetni MO uzrokuju..., MO se mogu uzgajati na načine..., Podjela higijena bitnih za rad sa hranom je..., Higijena rada bavi se..., Prehrambena higijena bavi se..., Objasni svojim riječima pojam HACCP, Navedi i objasni DDD mjere, Opiši dobre i loše radne uvjete u pekari , Higijena okoliša bavi se..., Svojim riječima objasni pojam energetske učinkovitosti, Na koji način možeš pravilno zbrinuti otpad iz domaćinstva i sa radnog mjesta.

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné kolo je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Vizuální styl

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?