1) Do třídy nám přib_l nový žák. a) přibil b) přibyl 2) Při volejbalu jsem rychle odb_l míč. a) odbil b) odbyl 3) Na talířku zb_l poslední zákusek. a) zbil b) zbyl 4) Zlá sousedka zb_la svého psa. a) zbila b) zbyla 5) Dva týdny jsem pob_l u babičky na prázdninách. a) pobil b) pobyl 6) Rychle jsem odb_l domácí úkol. a) odbil b) odbyl 7) Tatínek přib_l poličku na zeď. a) přibil b) přibyl 8) Ve škole jsem nab_l spoustu vědomostí. a) nabil b) nabyl 9) Na věži odb_la půlnoc. a) odbila b) odbyla 10) Myslivec si nab_l pušku. a) nabil b) nabyl

Výsledková tabule/Žebříček

Vizuální styl

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?