PUSA, OSEL, MÁMA, ESO, MASO, MAPA, LÍPA, SŮL, LOM, LOSOS, SALÁM, LASO, LES, LAMA,

Přiřad slovo k obrázku.

Výsledková tabule/Žebříček

Vizuální styl

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?