1) Past simple of "eat" a) eated b) ate 2) Past simple of "go" a) went b) goed 3) Past simple of "drink" a) drinked b) drank 4) Past simple of "be" a) was/were b) been 5) Past simple of "give" a) gave b) gived 6) Past simple of "have" a) haved b) had 7) Past simple of "take" a) taked b) took 8) Past simple of "see" a) seed b) saw

Výsledková tabule/Žebříček

Vizuální styl

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?