What´s your name?, How old are you?, What´s your favourite colour?, What´s your favourite pet?, Is it a dog?, Is it a mouse?, Is it a spider?, Is it a bird?, Name 5 classroom things., Name five items of classroom furniture., What colour is the clock?, What colour is the door?, What colour is the window?, What colour is the board?, What colour is the table?, What colour is the chair?, Is the dog big or little?, Is the bird big or little?, What´s this?, What´s this?.

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné karty je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?