1) Mirek Dušín je... (rychlý, 3. st.) a) rychlejší b) rychlejčí c) nejrychlejší d) nejrychlejčí 2) Vybral si to... (roztomilý, 3. st.) kotě. a) nejroztomilejší b) roztomilejší c) nejroztomilejtší d) nejroztomilejšší 3) Pravidla hry by měla být... (přiměřený, 2. st.). a) přiměřenějčí b) přiměřenější c) přimněřenější d) přiměřená 4) Je to můj... (blízký, 3. st.) přítel. a) nejblizší b) nejbližčí c) nejbližejší d) nejbližší 5) Beskydy jsou... (nízký, 2. st.) než Krkonoše a) nižší b) nižšší c) nižčí d) nižšejší 6) ... (lživý, 2. st) zprávu jsem v životě neslyšel. a) Lživjejší b) Lživějčí c) Lživější d) Lživějšší 7) Tohle je... (dobrý, 3. st.) den mého života. a) nejúžasnější b) nejbáječnější c) nejdobřejší d) nejlepší 8) Udělej tu čáru... (tenký, 2. st.). a) tenkou b) tenší c) tenčejší d) tenčí 9) ... (suchý, 3. st.) místo na Zemi je poušť Atacama. a) Nejsušší b) Nejsuší c) Nejvyschlejší d) Nejsušejší 10) Byl to... (krutý, 3. st.) panovních všech dob. a) nejkrutčí b) nejkrutší c) nejkrutější d) nejkrutšší 11) Jak upéct co... (křehký, 3. st.) rohlíčky? a) nejkřehčí b) nejkřehší c) nejkřehšší d) nejchutnější 12) Půlmetrový hlas je ... (tichý, 2. st.) než metrový hlas. a) tiší b) tišší c) tichý d) nejtišejší 13) Slon africký je ... (velký, 2. st.) než slon indický. a) větší b) větčí c) největší d) velikánský

Výsledková tabule/Žebříček

Vizuální styl

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?