1) Rečenice se po sastavu dijele na: a) Proste, proširene i složene b) Upitne, uzvične i izjavne 2) Koja od navedenih riječi je imenica? a) Pas b) Voljeti c) Plav 3) Koji od navedenih glagola označava zbivanje? a) Sjedi b) Priča c) Grmi 4) Kojoj vrsti riječi pripada riječ "spavati" ? a) Imenice b) Glagoli c) Pridjevi 5) Koji znak stavljamo na kraju upitne rečenice? a) Tačku b) Uzvičnik c) Upitnik 6) Na početku i na kraju rečenice može stajati: a) Upravni govor b) Neupravni govor c) Tačka 7) Koja rečenica je tačno napisana? a) amra je rekla: "Imam novu lutku." b) Amra je rekla, imam novu lutku. c) Amra je rekla: "Imam novu lutku." 8) Koje riječi nisu pravilno napisane? a) nemože b) nemam c) neću 9) U kojoj rečenici možemo prepoznati apoziciju? a) Selma ima novu jaknu. b) Vrijedna Selma čita knjigu. c) Selma, moja prijateljica, voli lutke. 10) Rečenica "Pameti Amar na vrijeme završava svoju zadaću" spada u: a) Proste rečenice b) Proširene rečenice c) Složene rečenice 11) Glavni rečenični članovi su: a) Subjekat i predikat b) Objekat i apozicija c) Atribut i predikat 12) Gradivne imenice su: a) Kolači, kuće b) Ulje, šećer c) Prozor, sto 13) Superlativ pridjeva "jak" je: a) Jači b) Najači c) Najjači 14) Odrični oblik rečenice "Danas je lijep dan." je: a) Je li danas lijep dan? b) Danas nije lijep dan. c) Danas će biti lijep dan. 15) Prisvojni pridjevi su: a) stakleni, lijep b) Samirov, sarajevski c) drven, žut 16) Upravni govor označavamo: a) Tačkom b) Uzvičnikom c) Navodnim znacima 17) Izdvoji glagol: a) Pričati b) Priča c) Pričanje 18) Pronađi zamjenicu u sljedećoj rečenici: "Ova djevojčica lijepo piše." a) Djevojčica b) Lijepo c) Ova 19) Izdvoji opisni pridjev: a) Šareni b) Plastični c) Bratov 20) Izdvoji prisvojnu zamjenicu: a) ja b) moj c) ovaj 21) Šta je od navedenog pripada rednim brojevima? a) Prva klupa b) Tri dječaka c) Pet stolova 22) Kojoj vrsti riječi pripadaju riječi: "najljepša, Semirov, zbunjeno" ? a) Imenice b) Zamjenice c) Pridjevi 23) Izdvoji glagole (radnju) : a) Pjeva, pleše, priča b) Grmi, sijeva, pada c) Spava, leži 24) Koje riječi su ispravno napisane? a) moguli, hoćešli b) možemo li, hoćemo li 25) Glavni brojevi su: a) Petsto, tri b) Šesnaesti, sedmi c) Osam, četrnaesti 26) Šta je upravni govor? a) Govor kada si u pravu b) Govor pravnika i odvjetnika c) Tačno navođenje nečijih riječi 27) Riječ "Šuma" spada u: a) Glagole b) Pridjeve c) Imenice 28) Iza rednih brojeva stavljamo: a) Tačku b) Zarez c) Upitnik 29) Koja od navedenih riječi je atribut? a) Knjigu b) Na stolu c) Pametni 30) Sljedećoj rečenici dodaj objekat: "Amar piše." a) Amar piše zadaću. b) Vrijedni Amar piše. c) Amar, moj prijatelj, piše.

Bosanski jezik - Gramatika

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?