Gerund: avoid, deny , forbid, imagine, recommend, resent, consider, fancy , suggest, can't help, contemplate, put off , practise , involve , Infinitive: afford, agree, appear, choose, deserve, manage, need, pretend, refuse, intend, hesitate , hope , neglect, struggle , volunteer , attempt , guarantee ,

Gerund or infinitive Advanced

Výsledková tabule/Žebříček

Vizuální styl

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?