1) Rečenice po značenju mogu biti a) obaveštajne, uzvične, upitne, zapovedne b) obaveštajne, odrične, upitne 2) Rečenice po obliku mogu biti a) obaveštajne, upitne b) potvrdne, odrične 3) Rečca NE piše se odvojeno od a) glagola b) prideva 4) Koja reč je pravilno napisana? a) nemogu b) nepoznat 5) Glavni delovi rečenice su  a) subjekat i glagol b) subjekat i predikat 6) Glagolske odredbe su reči koje a) bliže određuju radnju b) bliže opisuju imenicu 7) Koji slog je pravilno napisan? a) pro-fe-sor-ka b) pro-fes-or-ka 8) Imenice su reči koje označavaju a) radnju, stanje i zbivanje b) imena bića, predmeta i pojava 9) Koja zajednička imenica je pravilno napisana a) planina b) Planina 10) Koja vlastita imenica je pravilno napisana a) engleska b) Engleska 11) Imenica REŠENJE je  a) ženskog roda b) srednjeg roda 12) Imenica LOPTE napisana je u a) množini b) jednini 13) Kako se pravilno izgovara i piše a) odelenje b) odeljenje 14) Koji datum je pravilno napisan a) 12. 5. 2020. b) 12. V. 2020. 15) Glas J se ne piše a) između glasova O i I b) između glasova I i O 16) Koja reč nije pravilno napisana a) sprečijo b) fioka 17) Koja rečenica je pravilno napisana a) Dali su mi zadatak. b) Da li su mi zadatak. 18) Koja rečenica je pravilno napisana a) Nerazumem pitanje. b) Ne razumem pitanje. 19) Vrste reči su a) imenice, glagoli, pridevi b) imenice, subjekat i predikat 20) Pridev LJUT je a) opisni b) prisvojni 21) Pridev ANINA je a) opisni b) prisvojni

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?