1) vidím ZÁSTUPCE a volám na něj: a) Zástupce! b) Zástupče! 2) vidím LAKOMCE a volám na něj: a) Lakomce! b) Lakomče! 3) vidím BRATRANCE a volám na něj: a) Bratranče! b) Bratrance! 4) vidím SLEPCE a volám na něj a) Slepce! b) Slepče! 5) vidím PRODEJCE a volám na něj: a) Prodejče! b) Prodejce! 6) vidím ÚNOSCE a volám na něj: a) Únosce! b) Únosče! 7) vidím ZÁJEMCE a volám na něj:  a) Zájemce! b) Zájemče! 8) vidím HLODAVCE a volám na něj: a) Hlodavče! b) Hlodavce! 9) vidím ŠKŮDCE a volám na něj: a) Škůdce! b) Škůdče! 10) vidím KUPCE a volám na něj: a) Kupce! b) Kupče! 11) vidím LETCE a volám na něj: a) Letce! b) Letče! 12) vidím MYSLIVCE a volám na něj: a) Myslivče! b) Myslivce! 13) vidím VLÁDCE a volám na něj:  a) Vládče! b) Vládce! 14) vidím VYNÁLEZCE a volám na něj: a) Vynálezce! b) Vynálezče! 15) vidím UMĚLCE a volám na něj: a) Umělce! b) Umělče!

Oslovíš podle vzoru MUŽ nebo SOUDCE?

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?