1) Označi tvrdnje koje definiraju unapređenje prodaje. a) Unapređenje prodaje je sastavnica u plasmanu proizvoda i usluga. b) Unapređenje prodaje je put kretanja robe od proizvođača do kupca. c) Unapređenje prodaje je dinamičan ekonomski proces koji je omogućen brzim razvojem transporta i komunikacija. d) Unapređenje prodaje su aktivnosti usmjerene na potrošače, poslovne kupce, posrednike, javnost, vlastite zaposlenike i prodajno osoblje u prodavaonici. 2) Primjeri za funkcije unapređenja prodaje su : a) konkurencija b) informatizacija svih radnih procesa c) specijalizirane prodavaonice za prodaju mobitela d) davanje besplatnog promotivnog materijala e) održavanje poslovnog kontakta s kupcem f) zapošljavanje prodavača u maloprodaji 3) Metoda kojom se snižava cijena uobičajenog pakiranja ili se nudi veća količina proizvoda po cijeni manjeg pakiranja naziva se a) pakiranje po povoljnijoj cijeni b) rabat c) premije d) nagrada za vjernost 4) Potvrde o prijašnjoj kupnji ili izresci iz novina koji potrošačima jamče nižu cijenu pri ponovljenoj kupnji zovu se a) poseban promotivni materijal b) nagradna igra c) kuponi d) uzorci 5) Aktivnosti koje se unaprijed oglašavaju i najčešće se provode za prehrambene proizvode i napitke nazivaju se a) demonstracija b) degustacija c) oglašavanje d) prodajno predstavljanje 6) Kada se na upite kupaca odgovara putem besplatnog telefona ili elektroničke pošte, radi se o a) prodajnom predstavljanju b) društvenim mrežama c) savjetovanju kupaca d) demonstraciji 7) Izlaganje na bočnim policama, paletama i stalcima proizvođača zove se a) impulzivna kupnja b) degustacija c) prodajno predstavljanje d) dodatno izlaganje 8) Kupnja robe koju kupac treba, ali je nije imao namjeru kupiti kod ulaska u trgovinu zove se a)  planirana kupnja b) impulzivna kupnja c) merchandising d) flyer 9) Stalna izobrazba prodajnog osoblja je funkcija unapređenja prodaje. a) Točno b) Netočno 10) Stvaranje povoljnoga kupovno-psihološkog ozračja je funkcija unapređenja prodaje. a) Točno b) Netočno 11) Vrijednosnim kuponom motivira se pojedinac na poduzimanje nekog napora ili aktivnosti kako bi dobio nagradu. a) Točno b) Netočno 12) Pomoću premijskog kupona kupci se potiču na dobivanje besplatnog uzorka ili kataloga. a) Točno b) Netočno 13) Prodajno predstavljanje je dinamičan i dramatski prikaz koji privlači radoznalost prolaznika, kupaca, izaziva komentare i potiče na kupnju. a) Točno b) Netočno 14) Društvene mreže pridonose informiranosti korisnika društvenih mreža o poslovnom subjektu i njegovom prodajnom asortimanu. a) Točno b) Netočno 15) Proizvodi iste kategorije ne trebaju stajati zajedno, osim ako to zahtijeva dobavljač. a) Točno b) Netočno 16) Najprodavaniji proizvodi mogu stajati na najnižim policama. a) Točno b) Netočno 17) Omogućuju samopromociju, pokazivanje rezultata rada i vlastite inovativnosti preko izlaganja uzoraka. Stječu se nova partnerstva i sklapaju novi poslovi. a) Izložbe b) Sajmovi c) Javnost d) Lobiranje 18) Mogu biti organizirane kao stalne, povremene, i pokretne. Imaju promotivna i kulturna obilježja. a) Izložbe b) Sajmovi c) Javnost d) Sponzoriranje 19) Radio, televizija, tisak i Internet vrlo brzo mogu nekoga proslaviti, učiniti ga popularnim, ali ga i upropastiti. a) javnost b) financijska javnost c) građanska javnost d) medijska javnost 20) Davatelj novca očekuje od primatelja novca stvaranje povoljne poslovne klime i utjecaj na kupca kako bi se ostvario željeni ugovor. a) sponzoriranje b) lobiranje c) doniranje d) financijska javnost 21) Financiranje različitih događaja, te kulturnih i umjetničkih organizacija i sportskih klubova. Logo i marka promoviraju se na mjestu događaja. a) sponzoriranje b) lobiranje c) doniranje d) financijska javnost 22) Čine svi oni koji svojim stajalištima i razmišljanjima, te njihovim javnim iznošenjem mogu utjecati na rad poslovnog subjekta. a) javnost b) financijska javnost c) građanska javnost d) medijska javnost 23) Financiranje i refinanciranje raznih objekata od šireg društvenog značenja. Ime financijera stavlja se na ploču tog objekta. a) sponzoriranje b) lobiranje c) doniranje d) financijska javnost 24) Sve češća i masovnija primjena nagradnih igara je a) prednost unapređenja prodaje b) nedostatak unapređenja prodaje c) nema veze s unapređenjem prodaje 25) Kada zbog zasićenosti proizvodima i markama, prodavači stalno pronalaze nešto novo i originalno, radi se o a) prednostima unapređenja prodaje b) nedostacima unapređenja prodaje c) nema veze s unapređenjem prodaje 26) Organiziranje team buildinga radi jačeg međusobnog poslovnog povezivanja je poticaj usmjeren na a) dobavljače i distributere b) prodajno osoblje c) poslovne kupce d) menadžment 27) Raznim popustima i bonifikacijama na količinu pri nabavi postižu se poticaji usmjereni na a) dobavljače i distributere b) prodajno osoblje c) poslovne kupce d) menadžment 28) Organiziranje zajedničkog nastupa na sajmu je poticaj usmjeren na a) dobavljače i distributere b) prodajno osoblje c) poslovne kupce d) menadžment 29) Izlaganje povezanih proizvoda jednog nasuprot drugom, čime se postiže dojam bogatog asortimana, zove se a) pozicioniranje b) unakrsno izlaganje c) vertikalno izlaganje 30) Kada se lakše uočavaju svi ponuđeni proizvodi na polici, radi se o a) pozicioniranju b) unakrsnom izlaganju c) vertikalnom izlaganju 31) Najboljim smještajem za svaku proizvodnu kategoriju, smještajem koji povećava vidljivost i pomoću raznih tehnika slaganja proizvoda a) privlači se pozornost kupca b) zainteresira se kupca c) potiče se kupca da kupi proizvod d) učvršćuje se kupca u odluci za kupnju 32) Ako se pažljivo odabere asortiman robe, osluškujući želje i potrebe svojih kupaca i ako se pruži dobra usluga a) privlači se pozornost kupca b) zainteresira se kupca c) potiče se kupca da kupi proizvod d) učvršćuje se kupca u odluci za kupnju 33) Element suvremenog urbanizma koji pridonosi estetskom izgledu grada; ima ekonomsku, društvenu i kulturnu funkciju. a) izlog b) trgovina c) eksterijer trgovine d) interijer trgovine 34) Kratkoročni učinak unapređenja prodaje je pridobivanje kupaca za proizvode koji su kvalitetniji, ali jeftiniji. a) Točno b) Netočno 35) Prodajno predstavljanje je dinamičan i dramatski prikaz koji privlači radoznalost prolaznika, kupaca, izaziva komentare i potiče na kupnju. a) Točno b) Netočno 36) Šest boca coca-cole u paketu naziva se multipak premija. a) Točno b) Netočno 37) Plava, ljubičasta i zelena boja koje su pogodne za prodavaonice kozmetike radi dojma čistoće su a) tople boje b) hladne boje c) te boje nisu pogodne za prodavaonice 38) Zbog ugodne glazbe, kupci su se spremni duže zadržati u prodajnom prostoru. a) Točno b) Netočno 39) Kreiranje materijala i sredstava potrebnih za atraktivnije izlaganje koji privlače pozornost kupaca te ih potiču na kupnju, zovu se a) merchandising b) flyer c) kartice vjernosti d) promocija isticanja na mjestu kupnje (POP) 40) Proizvodi za djecu trebaju stajati u visini njihovih očiju. a) Točno b) Netočno

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?