PŘÍDAVNÉ JMÉNO - 2: veselý, rychlý, statečná, hladová, barevná, zlobivé, PŘÍSLOVCE - 6: rychle, vesele, odvážně, hloupě, barevně, šťastně, SLOVESO - 5: číst, zrychlit, letěla, vařil, hráli, obarvit, PODSTATNÉ JMÉNO - 1: čtení, rychlost, hraní, hra, vaření, radost,

Výsledková tabule/Žebříček

Vizuální styl

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?