Chtěl bych ____ medvídka ____. Moje maminka je velmi ____. Kdysi jsem ____ křečka. Už ses dnes ____? Každý se někdy ____. Před jídlem si musíme ____ ruce. ____ a Zbyněk jsou ____ chlapci. Přečteš ____ pohádku? ____ se máme rádi.

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?