1) Tejido cartilaginoso a) Hialino b) Laxo c) Denso 2) Tejido óseo a) condrocito b) oligodendrocito c) fibroblasto 3) Tejido nervioso a) neuroglia b) miocito c) fibroblasto 4) Tejido muscular cardiaco a) fusiforme b) voluntario c) mononuclear 5) Tejido adiposo blanco a) Mononuclear b) Vascularizado c) neonatal

Características de los tejidos

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?