What type of films do you hate watching?, Do you watch talent shows on TV? Why (not)?, Compare watching football with playing football., Do you prefer comedy films or horror films? Why?, Compare watching a film at home with watching a film in the cinema., What is better? Films or series? How are they different?, What do you like and dislike about going to the cinema?, What type of transport do you prefer?, Compare travelling by helicopter and travelling by bike, What do you like and dislike about travelling by train?, Do you like electric scooters? Why (not)? .

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné karty je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Vizuální styl

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?